آموزش حرفه ای فوتبال

آکادمی فوتبال نوین با امکانات و منحصر بفرد و حضوراستاد مهدی کاکایی فوتبال را به طور حرفه ای آموزش می دهد

آموزش زبان انگلیسی

در آکادمی فوتبال نوین زبان انگلیسی به صورت کاملا تخصصی توسط اساتید مجرب زبان انگلیسی از ابتدا آموزش داده می شود


آکادمی فوتبال دوزبانه نوین


برای نخستین بار در شهر قم آکادمی نوین فوتبال را به همراه آموزش زبان با اساتید مجرب زبان انگلیسی و مربیان درجه یک فوتبال آموزش می دهد

چرا نوینآکادمی نوین با بهره گیری از دپارتمان قوی زبان های خارجی خود و رهبری تیم توسط مربیان حرفه ای فوتبال اهداف بلندی را دنبال میکند که شکوفایی استعدادهای فوتبال استان را در پی خواهد داشت


چرا دو زبانه


فوتبال ورزشی بین المللی است و برای رسیدن به درجات بالا و شرکت در مسابقات بین المللی لازم است یک فوتبالیست حرفه ای به زبان انگلیسی که زبان واحد تعامل در دنیای امروز است مسلط باشد